۰۪۪۫۫●۪۫۰Pérégrinations : voyages - errences - virées diverses >> cliquer sur les photos pour agrandir                                   ★ ☆ ۝ ☆ ★

  • Talmont sur Gironde

 1_GF  1bis_GF

2_GF  2bis_GF

3_GF

4_GF

5_GF  5bis_GF

7_GF

8_GF

9_GF

10_GF

  • Blaye citadelle de Vauban

11_GF

12_GF

13_GF

14_GF  14bis_GF

15_GF

16_GF

17_GF

18_GF

19_GF

20_GF  20bis_GF